Pokrewne

Cytat


Debitoris mei debitor non est meus debitor - dłużnik mojego dłużnika nie jest moim dłużnikiem.
Absit dicto invidia! - Niechaj słowo wolne będzie od nienawiści! Niechaj nie budzi nienawiści
Dla zjednoczenia z Bogiem należy poświęcić wszystko. św. brat Albert Chmielowski
I co do wahania się należy podjąć decyzję. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Fabulis non expletur venter - bajkami żołądka nie napełnisz.